Київ
Київ
Вінниця
Дніпро
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Кіровоград
Луганськ
Луцьк
Львів
Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Севастополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Укр
Задати питання
0
0

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дата набрання чинності 19 червня 2023 р.
Дата останнього оновлення 19 червня 2023 р.

Управління Веб-сайтом https://shinteh.com.ua здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю "ПНЕВМАТИК" (Код ЄДРПОУ 42016374), юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (надалі – «Компанія»). Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована) відповідно до чинного законодавства України.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністрація Веб-сайту (Платформи) — Компанія в особі своїх співробітників, уповноважених управляти Веб-сайтом, контролювати дотримання умов використання Платформи та/або здійснювати обробку персональних даних Користувачів, а також визначати цілі такої обробки, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що мають здійснюватися з персональними даними.

Веб-сайт — https://shinteh.com.ua і його піддомени (“Веб-сайт”) - Інтернет-ресурс Компанії як сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у виді онлайн сервісу Компанії, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://shinteh.com.ua і перебуває у розпорядженні і користуванні Компанії. Зміст Веб-сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію. Веб-сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів.

Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки,  надана під час реєстрації на Платфорсі Компанії шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Користувач - особа, яка має доступ до Веб-сайту та використовує його.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Для користування Сайтом та взаємодії з Компанією, Користувач повинен уважно ознайомитися зі своїми правами та обов’язками, що стосуються обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» та цією Політикою конфіденційності.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», користуючись Веб-сайтом, оформлюючи замовлення на купівлю Товару, що пропонується до продажу на Веб-сайті, заповнюючи дані реєстраційної форми (замовлення) та проставляючи відмітку про ознайомлення з цією Політикою конфіденційності та обробки персональних даних (надалі – «Політика конфіденційності»), Користувач надає згоду на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, при використанні сервісів Веб-сайту.

Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, що передбачає в тому числі збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з Користувачем, в тому числі через телефонні дзвінки, по мережах електрозв'язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень, повідомлень в системах обміну миттєвими повідомленнями, і електронних листів, до відкликання такої згоди. Дане положення діє без обмеження терміну дії. Користувач може відмовитись від такої взаємодії шляхом повідомлення Компанії про таку відмову на електронну адресу: [email protected].

При здійсненні користування Веб-сайтом та оформленні замовлення, Користувач надає згоду на обробку всіх необхідних персональних даних – зокрема, ім’я, номер телефону, e-mail, тощо. Список не є вичерпним та може змінюватися протягом часу існування Веб-сайту без будь-якої додаткової згоди Користувача про це. Компанія отримує такі дані лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.
Компанія зобовʼязується здійснювати заходи безпеки, спрямовані на запобігання  несанкціонованого розкриття, зміни та використання персональних даних Користувачів.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія зберігає отримані від Користувача персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у цій Політиці конфіденційності або протягом строків, що встановлені чинним законодавством України на момент виникнення спірних правовідносин, або до моменту видалення Користвувачем цих даних.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія обробляє та використовує персональні дані Користувачів для таких цілей: 

  • ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Веб-сайті
  • обробки замовлення 
  • для зв’язку з Користувачем, зокрема, але не виключно, з метою, пов’язаною з обслуговуванням
  • поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг
  • надання інформації про товари, що реалізуються Компанією, 
  • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних
  • для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.

Компанія не продає, не передає та не розголошує персональні дані третім сторонам без попередньої згоди Користувача. 
Компанія розкриває персональні дані без попередньої згоди Користувача лише у випадках, визначених чинним законодавством України, а також в таких випадках:

  • для запобігання злочину або завдання шкоди Компанії або третім особам;
  • для отримання технічної, інформаційної підтримки та послуг (в тому числі з інтернет-еквайрингу), за допомогою яких, Компанія забезпечує Користувача комфортним користуванням сервісами, розміщеними на Веб-сайті Компанії.

Компанія як Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.
Персональні дані Користувача можуть бути використані також в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду внаслідок користування Веб-сайтом або послугамищо надає Платформа, неналежним чином.

ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

Сайт збирає інформацію про відвідування Користувачами веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Компанія використовує різні технології, одна з яких - cookie-файли. 

Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів, виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування веб-сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Власником персональних даних є ТОВ «ПНЕВМАТИК». Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях ТОВ «ПНЕВМАТИК» за місцем його знаходження.

Компанія має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку. Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її оприлюднення без будь-якого додаткового чи попереднього погодження з Користувачами.

У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також може вимагати, щоб адміністрація Веб-сайту видалила його Персональні дані.