Київ
Київ
Вінниця
Дніпро
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Кіровоград
Луганськ
Луцьк
Львів
Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Севастополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Укр
Задати питання
0
0

Умови користування веб-сайтом

https://shinteh.com.ua

Дата набрання чинності 19 червня 2023 р.
Дата останнього оновлення 19 червня 2023 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови користування (далі - “Умови”) визначають умови доступу користувача та використання ним Веб-сайту і його програмного забезпечення.

Використовуючи Сервіси Веб-сайту, Користувач погоджується з цими Умовами. Він дає згоду на дотримання всіх умов, викладених у цих Умовах користування, у тому числі шляхом реєстрації на Веб-сайті свого облікового запису (аккаунту). Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між користувачем і Компанією.

Якщо будь-які умови або зміни до них є неприйнятними для Користувача, Користувач зобовʼязаний не розпочинати користування або припинити дію свого облікового запису.

Користувач погоджується із тим, що користується Платформою виключно із законною метою, користування не порушує права інших користувачів, не обмежує та не перешкоджає доступу інших користувачів до Платформи.

Компанія має право у будь-який час змінювати умови, викладені тут, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Платформі. 

Умови і будь-які інші правила або політики, опубліковані на Веб-сайті, застосовуються до всіх взаємовідносин, які можливі при використанні Веб-сайту.

Платформа надає послуги (далі - “Сервіс”) зі швидкого доступу до інформації про  запропоновані Компанією до продажу товари, іншої повʼязаної з цим інформації, оформлення замовлення товарів, а також здійснення інших дій, що безпосередньо повʼязані зі здійсненим замовленням товарів, в тому числі реєстрація користувачів, перегляд замовлень тощо.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Адміністрація Платформи — Товариство з обмеженою відповідальністю "ПНЕВМАТИК" (Код ЄДРПОУ 42016374) в особі своїх співробітників, уповноважених управляти Платформою, контролювати дотримання умов використання Платформи та/або здійснювати обробку персональних даних Користувачів.

Веб-сайт — https://shinteh.com.ua і його піддомени (“Веб-сайт”) - Інтернет-ресурс Компанії як сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у виді онлайн сервісу Компанії, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://shinteh.com.ua і перебуває у розпорядженні і користуванні Компанії. Зміст Веб-сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію. Веб-сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів.

Замовлення – звернення Користувача через Веб-сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПНЕВМАТИК" (Код ЄДРПОУ 42016374)

Контент — уся інформація, текст, матеріали, зображення, дані, посилання, програмне забезпечення або інші матеріали, доступні під час використання Платформи.

Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла справжні Умови і користується Платформою.

Логін — ідентифікатор Користувача при авторизації на Веб-сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Платформи відповідно до справжніх Умов. Як ідентифікатор використовується номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Користувача.

Одержувач - фактичний одержувач Товару за укладеним договором купівлі-продажу.

Пароль — символьна комбінація, що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Платформи, що надаються відповідно до справжніх Умов.

Профіль — особиста сторінка зареєстрованого Користувача на Веб-сайті, за допомогою якої Користувач здійснює управління своїми замовленнями.

Реєстрація – процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Веб-сайті, після чого особі привласнюється відповідний Логін і Пароль для доступу до Сервісів Платформи і Профілю зареєстрованого Користувача. 

ТОВ “ПНЕВМАТИК” (іменована далі як “Пневматик”, “Платформа”, “Продавець”, “Компанія”, “ми” і “нас”) - компанія, яка створена і зареєстрована відповідно до законодавства України.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Користувач має право, але не зобовʼязаний пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Веб-сайту. 
Для створення аккаунта Користувачеві необхідно надати наступну інформацію: 

  • Номер телефону або E - mail;
  • Ім'я;
  • Пароль.

Користувач погоджується з тим, що дії, здійснені на Платформі після реєстрації Користувача, визнаються діями такого Користувача.
Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Профілю, у тому числі Логіна та Паролю, і за дії, здійснені від імені Користувача.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Користувач зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про Умови користування Веб-сайтом.
Користувач зобов'язується використати Платформу тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав і законних інтересів Компанії.

Пропозиція товарів на Сайті не є офертою Продавця. Користувач має право зробити оферту Продавцю шляхом оформлення Замовлення на веб-сайті. Оформлення Замовлення на веб-сайті є офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.

Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, або виконав інші юридично значимі дії, спрямовані на виконання замовлення.

Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Одержувачу.

Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання Товару Одержувачем.

Інформація про Товар міститься на веб-сайті, самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар на вимогу Користувача також може надаватися дистанційно.

До моменту фактичного отримання Товару Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, в тому числі розміщеною на Веб-сайті, та у випадку необхідності отримання додаткової інформації звернутися до Продавця та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

Зазначена в Пропозиції на Веб-сайті ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

Користувач може призначити Одержувачем Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару.

ЗОБОВʼЯЗАННЯ СТОРІН

Користувач зобовʼязується не вчиняти дій, що є порушенням українського законодавства або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Веб-сайту та його сервісів.

Використання матеріалів Веб-сайту без згоди Компанії не допускається. Для правомірного використання матеріалів Веб-сайтунеобхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) із Компанією.При цитуванні матеріалів Веб-сайту, посилання на Веб-сайт є обов'язковим.
Коментарі та інші записи Користувача на Веб-сайті не має суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

Користувач попереджений про те, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Веб-сайті.

Користувач розуміє, що всі матеріали і сервіси Веб-сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач, продовжуючи користуватися Веб-сайтом, погоджується, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має перед Користувачем будь-яких зобов'язань, що повʼязані  з такою рекламою.

ІНШІ УМОВИ

Адміністрація Веб-сайта має право на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Веб-сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Умов і безумовно приймає їх.

Адміністрація сайту залишає за собою право вводити обмеження та внутрішні правила стосовно користування сервісами Веб-сайту окремими Коритсувачами.

Якщо з тих або інших причин будь-які пункти і/або розділи Умов будуть визнані недійсними, це не впливає на чинність або застосовність інших пунктів і/або розділів Умов.

Листування між Адміністрацією і Користувачем з приводу виконання або невиконання цих Умов зідйснюється шляхом використання електронної пошти, вказаної Користувачем при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованою за Платформою, є: [email protected].

Користувач і Платформа погоджуються, що всі повідомлення, відправлені з використанням зареєстрованої електронної пошти, вважаються доставленими адресатові в належній формі.